Välkommen till SoulEase

Att gå i samtalsterapi leder till en större självkännedom, som ger större utrymme till vårt eget handlande.

Genom samtal kommer vi till större insikt om våra egna tankar och beteenden, det är då man kan börja den inre resan att återerövra sitt liv och börja göra positiva förändringar som leder till ett bättre mående.

Anledningen till varför man behöver gå i samtalsterapi varierar.

Det kan handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, dålig självkänsla, beroende och medberoende, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen.

Som samtalsterapeut kommer jag att finna vad du befinner dig i livet och föra dig till ett bestämt mål.

Sedan vägleda dig genom problem till en lösning. Att få dela tankar och känslor, lindrar och skapar läkning. När vi inser våra svårigheter och får klart vad det är som tynger oss kan vi börja en process till läkning och förändring.

Samtalsterapi

I mina sessioner kommer jag att använda två olika metoder. Hjälpande samtal som bygger på grundforskning i samtalsmetodik. Styrkan i samtalet är byggt på i tre steg utifrån systematisk problemlösning.: vad är problemet? vad vill klienten? och vad kan klienten göra för att det skall bli bättre. Motivation ses som en kombination av tankar, känslor och beteende och syftet är att skapa positiv motivation där min klient själv vill göra något för hantera sin situation. För en djupare förändring i livet behövs att man träffas ett flertal gånger.

Motiverande samtal är en målinriktad kommunikationsmetod som bygger på samarbete med speciellt fokus på förändringsprat där klienten visar på en önskan om förändring, en tilltro till sin förmåga att förändra, samt skäl och behov att förändra. MI:s syfte är att stärka personens egen motivation och åtagande till förändring knutet till ett specifikt målbeteende genom att framkalla och utforska klientens egna argument för förändring.

Coach samtal/motiverande samtal. Ett kortare samtal för att vägleda dig själv och att hitta din motivation. Där vi träffas för att bygga ett förtroende att arbeta i ett längre samtal. Detta är ett sätt att träffas första gången för att lära känna varandra.

Sessioner i att förebygga och hantera stress. Med ökad  kunskap och gynnsam hantering kan vi stoppa upp stressen, tydliggöra de mönster som stressar för att sedan gå till handling och förändra.  Långvarig stress resulterar i sjukhusvistelse, långtidssjukskrivningar och i värsta fall dödsfall eller livslånga konsekvenser i form av kroniska sjukdomar. Stress berör oss alla. Är du medveten om din egen stressnivå?

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.